UK

Notë Proteste Ambasadës Britanike në Tiranë: Publikoi 88 Emra të të Dënuarëve Shqiptarë në Britaninë e Madhe

Drejtuar: Ambasada Britanike Tiranë Lënda: Notë Proteste në lidhje me publikimin në “top-channel.tv”, të emrave të të dënuarëve shqiptarë në Britaninë e Madhe Të nderuar zotërinj Britania e Madhe është një vend në të cilin banojnë dhe pjesërisht punojnë mijra shqiptarë ilegalë. Të gjithë i janë drejtuar Britanisë së Madhe duke paguar mesatarisht rreth 15 mijë euro […]

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER!

Close this popup