Home » American Empire

Shqipëria, nga vendi i kryevezirëve në vendin më të varfër në Europë

Shqipëria duhet të falenderojë Perandorinë Amerikane, Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët e tjerë perendimorë për shëndërrimin e Shqipërisë nga vendi i Kryevezirëve dhe të gjeneralëve të mëdhenj ushtarakë në vendin më të varfër dhe më të poshtëruar të Europës, nga njerëzit më të rëndësishëm të kontinentit në njerëzit më të shtypur dhe më të poshtëruar…

Subscribe to Newsletter and
get a discount!

Subscribe and get exclusive offer!

No SAPM! We not share your email to any 3rd part companies!

Thank You for Subscription!