Albania Albanian Resistance American Terrorism

4 viktimat e 21 janarit si terrorizëm amerikan i zakonshëm

Kaosi dhe sekretja janë dy elementë të rëndësishëm të terrorit amerikan në Shqipëri. Viti 1912 shënon copëtimin e trojeve shqiptare nga Britania e Madhe dhe më tej krijimin e një shteti mikroskopim shqiptar, shtet që do të mbahej nën izolim dhe nën terror amerikan gjatë shekullit në vijim. Më 21 janar të vitit 2011 Shqipëria […]

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER!

Close this popup