American Empire

Shqipëria, nga vendi i kryevezirëve në vendin më të varfër në Europë

Shqipëria duhet të falenderojë Perandorinë Amerikane, Mbretërinë e Bashkuar dhe aleatët e tjerë perendimorë për shëndërrimin e Shqipërisë nga vendi i Kryevezirëve dhe të gjeneralëve të mëdhenj ushtarakë në vendin më të varfër dhe më të poshtëruar të Europës, nga njerëzit më të rëndësishëm të kontinentit në njerëzit më të shtypur dhe më të poshtëruar të Europës, nga njerëzit që i përkisnin një perandorie dhe perandoria u përkiste atyre në kombin më të izoluar dhe më të diskriminuar të perëndimit.

Nuk ka dyshim që kjo nuk është një rastësi; as nuk është një gabim ose një vepër e politikanëve lokalë; përkundrazi, është një vendim politik i Perandorisë Amerikane, i Mbretërisë së Bashkuar dhe i fuqive të tjera perendimore për të shkatërruar kombin perandorak shqiptar, dhe kështu ata instaluan dhe mbështetën regjimin e Enver Hoxhës për të njëjtin qëllim.

Mos gaboni, armiqtë e Shqipërisë nuk janë fqinjët tanë të afërt, si Greqia dhe Serbia. Më pak ose më shumë, ne ndajmë të njëjtat probleme dhe jemi në të njëjtin front.

Është e drejtë për të gjithë shqiptarët që të njohin të shkuarën e tyre, të njohin armiqtë e tyre, të dinë që ne nuk jemi rastësisht kombi më i varfër dhe kombi më i shtypur në Europë.

Nga Sabri Lushi

Përshtati Nderim Lushi.

Kliko sabrilushi.com për të lexuar komentin në origjinal

Nderim Lushi

About Author

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER!

Close this popup