Home » Albania » Page 2

Shqipëria dhe armiqtë e saj

Situata politike në Shqipëri kërkon një vështrim serioz dhe të thellë. Siç duket qartë, problemi tashmë nuk është i lidhur me një individ, parti apo grup politik; gjithashtu, ajo nuk është rezultat i ndonjë ideologjie të gabuar politike – e majtë apo e djathtë. Problemi është më serioz dhe më i thellë. Siç e dimë…

12

Subscribe to Newsletter and
get a discount!

Subscribe and get exclusive offer!

No SAPM! We not share your email to any 3rd part companies!

Thank You for Subscription!